סיורים ואטרקציות בחו"ל

סיור חורף בברלין (הליכה + רכב) ב-59 ₪

 15%  הנחה
זמן שנותר
 135 רכישות

סיורים בעברית בברלין ב-76 ₪

 יותר מ-3 חודשים
 40 רכישות

סיור משולב בקרקוב ב-90 ₪

 יותר מ-3 חודשים
 55 רכישות